Terasová podlaha je drevený obklad s vyfrézovanými drážkami na povrchu. Terasová podlaha nemá pero-drážku, jej pokládka sa robí v malých príp. žiadnych rozostupoch s pomocou šrúb z kalenej nereze. Hlavné využitie je okolie bazénov a podlaha moderných terás.